خرید ارز رمزنگاری شده


Semi Automatic خرید بیت کوین
Cash

Bitcoin

51,571,786 تومان

حداقل سفارش : 0.04 بیت کوین
حداکثر سفارش : 0.50 بیت کوین

سفارش دهید

موجودی : 10 بیت کوین
Semi Automatic خرید اتریوم
Cash

Ethereum

3,710,580 تومان

حداقل سفارش : 0.5 اتریوم
حداکثر سفارش : 8.0 اتریوم

سفارش دهید

موجودی : 100 اتریوم
Semi Automatic خرید لایت کوین
Cash

Litecoin

898,160 تومان

حداقل سفارش : 2.0 لایت کوین
حداکثر سفارش : 30.0 لایت کوین

سفارش دهید

موجودی : 500 لایت کوین
Semi Automatic خرید ریپل
Cash

Ripple

5,068 تومان

حداقل سفارش : 30 ریپل
حداکثر سفارش : 5,000 ریپل

سفارش دهید

موجودی : 80,000 ریپل
Semi Automatic خرید آیوتا
Cash

Iota

12,264 تومان

حداقل سفارش : 250 آیوتا
حداکثر سفارش : 3,000 آیوتا

سفارش دهید

موجودی : 50,000 آیوتا