خرید ارز رمزنگاری شده از ما

Semi Automatic خرید تتر
Cash

Tether

27,849 تومان

حداقل سفارش : 200 تتر
حداکثر سفارش : 1,500 تتر

سفارش دهید

موجودی : 50,000 تتر
Semi Automatic خرید اتریوم
Cash

Ethereum

10,936,897 تومان

حداقل سفارش : 1.0 اتریوم
حداکثر سفارش : 5.0 اتریوم

سفارش دهید

موجودی : 100 اتریوم
Semi Automatic خرید بیت کوین
Cash

Bitcoin

388,676,965 تومان

حداقل سفارش : 0.02 بیت کوین
حداکثر سفارش : 0.15 بیت کوین

سفارش دهید

موجودی : 10 بیت کوین
Semi Automatic خرید لایت کوین
Cash

Litecoin

1,559,622 تومان

حداقل سفارش : 3.0 لایت کوین
حداکثر سفارش : 20.0 لایت کوین

سفارش دهید

موجودی : 500 لایت کوین
Semi Automatic خرید ریپل
Cash

Ripple

6,780 تومان

حداقل سفارش : 1,000 ریپل
حداکثر سفارش : 5,000 ریپل

سفارش دهید

موجودی : 80,000 ریپل
Semi Automatic خرید آیوتا
Cash

Iota

7,262 تومان

حداقل سفارش : 1,000 آیوتا
حداکثر سفارش : 5,000 آیوتا

سفارش دهید

موجودی : 50,000 آیوتا