خرید ارز رمزنگاری شده

بدلیل محدودیتهای ایجاد شده از سوی دولت محترم، امکان خرید ارز رمزنگاری شده از ما وجود ندارد. لطفا در این مورد سوال نفرمایید.


Semi Automatic خرید بیت کوین
Cash

Bitcoin

95,239,656 تومان

حداقل سفارش : 0.00 بیت کوین
حداکثر سفارش : 0.00 بیت کوین

سفارش دهید

موجودی : 10 بیت کوین
Semi Automatic خرید اتریوم
Cash

Ethereum

3,126,949 تومان

حداقل سفارش : 0.0 اتریوم
حداکثر سفارش : 0.0 اتریوم

سفارش دهید

موجودی : 100 اتریوم
Semi Automatic خرید لایت کوین
Cash

Litecoin

808,535 تومان

حداقل سفارش : 0.0 لایت کوین
حداکثر سفارش : 0.0 لایت کوین

سفارش دهید

موجودی : 500 لایت کوین
Semi Automatic خرید ریپل
Cash

Ripple

4,847 تومان

حداقل سفارش : 0 ریپل
حداکثر سفارش : 0 ریپل

سفارش دهید

موجودی : 80,000 ریپل
Semi Automatic خرید آیوتا
Cash

Iota

7,909 تومان

حداقل سفارش : 0 آیوتا
حداکثر سفارش : 0 آیوتا

سفارش دهید

موجودی : 50,000 آیوتا