خرید ارز رمزنگاری شده از ما

Semi Automatic خرید تتر
Cash

Tether

14,382 تومان

حداقل سفارش : 20 تتر
حداکثر سفارش : 500 تتر

سفارش دهید

موجودی : 10,000 تتر
Semi Automatic خرید بیت کوین
Cash

Bitcoin

80,208,414 تومان

حداقل سفارش : 0.01 بیت کوین
حداکثر سفارش : 0.20 بیت کوین

سفارش دهید

موجودی : 10 بیت کوین
Semi Automatic خرید اتریوم
Cash

Ethereum

2,469,246 تومان

حداقل سفارش : 0.2 اتریوم
حداکثر سفارش : 5.0 اتریوم

سفارش دهید

موجودی : 100 اتریوم
Semi Automatic خرید لایت کوین
Cash

Litecoin

1,101,086 تومان

حداقل سفارش : 0.5 لایت کوین
حداکثر سفارش : 10.0 لایت کوین

سفارش دهید

موجودی : 500 لایت کوین
Semi Automatic خرید ریپل
Cash

Ripple

4,655 تومان

حداقل سفارش : 50 ریپل
حداکثر سفارش : 2,000 ریپل

سفارش دهید

موجودی : 80,000 ریپل
Semi Automatic خرید آیوتا
Cash

Iota

4,258 تومان

حداقل سفارش : 50 آیوتا
حداکثر سفارش : 2,000 آیوتا

سفارش دهید

موجودی : 50,000 آیوتا