خرید ارز رمزنگاری شده از ما

Semi Automatic خرید تتر
Cash

Tether

11,700 تومان

حداقل سفارش : 100 تتر
حداکثر سفارش : 2,000 تتر

سفارش دهید

موجودی : 50,000 تتر
Semi Automatic خرید بیت کوین
Cash

Bitcoin

93,379,595 تومان

حداقل سفارش : 0.01 بیت کوین
حداکثر سفارش : 0.30 بیت کوین

سفارش دهید

موجودی : 10 بیت کوین
Semi Automatic خرید اتریوم
Cash

Ethereum

2,039,691 تومان

حداقل سفارش : 0.5 اتریوم
حداکثر سفارش : 10.0 اتریوم

سفارش دهید

موجودی : 100 اتریوم
Semi Automatic خرید لایت کوین
Cash

Litecoin

627,878 تومان

حداقل سفارش : 1.0 لایت کوین
حداکثر سفارش : 15.0 لایت کوین

سفارش دهید

موجودی : 500 لایت کوین
Semi Automatic خرید ریپل
Cash

Ripple

3,466 تومان

حداقل سفارش : 250 ریپل
حداکثر سفارش : 5,000 ریپل

سفارش دهید

موجودی : 80,000 ریپل
Semi Automatic خرید آیوتا
Cash

Iota

3,200 تومان

حداقل سفارش : 250 آیوتا
حداکثر سفارش : 5,000 آیوتا

سفارش دهید

موجودی : 50,000 آیوتا