خرید ارز رمزنگاری شده


Semi Automatic خرید بیت کوین
Cash

Bitcoin

56,584,898 تومان

حداقل سفارش : 0.05 بیت کوین
حداکثر سفارش : 0.50 بیت کوین

سفارش دهید

موجودی : 10 بیت کوین
Semi Automatic خرید اتریوم
Cash

Ethereum

4,895,896 تومان

حداقل سفارش : 0.6 اتریوم
حداکثر سفارش : 7.0 اتریوم

سفارش دهید

موجودی : 100 اتریوم
Semi Automatic خرید لایت کوین
Cash

Litecoin

1,149,975 تومان

حداقل سفارش : 3.0 لایت کوین
حداکثر سفارش : 30.0 لایت کوین

سفارش دهید

موجودی : 500 لایت کوین
Semi Automatic خرید ریپل
Cash

Ripple

5,799 تومان

حداقل سفارش : 60 ریپل
حداکثر سفارش : 4,000 ریپل

سفارش دهید

موجودی : 80,000 ریپل