خرید ارز رمزنگاری شده از ما

Semi Automatic خرید تتر
Cash

Tether

18,151 تومان

حداقل سفارش : 50 تتر
حداکثر سفارش : 2,000 تتر

سفارش دهید

موجودی : 50,000 تتر
Semi Automatic خرید اتریوم
Cash

Ethereum

3,688,837 تومان

حداقل سفارش : 0.5 اتریوم
حداکثر سفارش : 5.0 اتریوم

سفارش دهید

موجودی : 100 اتریوم
Semi Automatic خرید بیت کوین
Cash

Bitcoin

159,742,729 تومان

حداقل سفارش : 0.01 بیت کوین
حداکثر سفارش : 0.20 بیت کوین

سفارش دهید

موجودی : 10 بیت کوین
Semi Automatic خرید لایت کوین
Cash

Litecoin

777,815 تومان

حداقل سفارش : 1.0 لایت کوین
حداکثر سفارش : 15.0 لایت کوین

سفارش دهید

موجودی : 500 لایت کوین
Semi Automatic خرید ریپل
Cash

Ripple

3,528 تومان

حداقل سفارش : 250 ریپل
حداکثر سفارش : 5,000 ریپل

سفارش دهید

موجودی : 80,000 ریپل
Semi Automatic خرید آیوتا
Cash

Iota

3,512 تومان

حداقل سفارش : 250 آیوتا
حداکثر سفارش : 5,000 آیوتا

سفارش دهید

موجودی : 50,000 آیوتا