خرید ارز رمزنگاری شده از ما

Semi Automatic خرید تتر
Cash

Tether

29,650 تومان

حداقل سفارش : 300 تتر
حداکثر سفارش : 4,000 تتر

سفارش دهید

موجودی : 50,000 تتر
Semi Automatic خرید اتریوم
Cash

Ethereum

131,937,947 تومان

حداقل سفارش : 0.1 اتریوم
حداکثر سفارش : 1.0 اتریوم

سفارش دهید

موجودی : 100 اتریوم
Semi Automatic خرید بیت کوین
Cash

Bitcoin

1,683,862,729 تومان

حداقل سفارش : 0.01 بیت کوین
حداکثر سفارش : 0.05 بیت کوین

سفارش دهید

موجودی : 10 بیت کوین
Semi Automatic خرید لایت کوین
Cash

Litecoin

5,995,369 تومان

حداقل سفارش : 1.0 لایت کوین
حداکثر سفارش : 20.0 لایت کوین

سفارش دهید

موجودی : 500 لایت کوین
Semi Automatic خرید ریپل
Cash

Ripple

29,208 تومان

حداقل سفارش : 300 ریپل
حداکثر سفارش : 3,000 ریپل

سفارش دهید

موجودی : 80,000 ریپل
Semi Automatic خرید آیوتا
Cash

Iota

41,578 تومان

حداقل سفارش : 300 آیوتا
حداکثر سفارش : 3,000 آیوتا

سفارش دهید

موجودی : 50,000 آیوتا