خرید ارز رمزنگاری شده از ما

Semi Automatic خرید تتر
Cash

Tether

13,650 تومان

حداقل سفارش : 20 تتر
حداکثر سفارش : 2,000 تتر

سفارش دهید

موجودی : 10,000 تتر
Semi Automatic خرید بیت کوین
Cash

Bitcoin

152,109,372 تومان

حداقل سفارش : 0.01 بیت کوین
حداکثر سفارش : 0.20 بیت کوین

سفارش دهید

موجودی : 10 بیت کوین
Semi Automatic خرید اتریوم
Cash

Ethereum

4,286,968 تومان

حداقل سفارش : 0.2 اتریوم
حداکثر سفارش : 10.0 اتریوم

سفارش دهید

موجودی : 100 اتریوم
Semi Automatic خرید لایت کوین
Cash

Litecoin

1,877,804 تومان

حداقل سفارش : 0.5 لایت کوین
حداکثر سفارش : 15.0 لایت کوین

سفارش دهید

موجودی : 500 لایت کوین
Semi Automatic خرید ریپل
Cash

Ripple

6,513 تومان

حداقل سفارش : 50 ریپل
حداکثر سفارش : 5,000 ریپل

سفارش دهید

موجودی : 80,000 ریپل
Semi Automatic خرید آیوتا
Cash

Iota

6,278 تومان

حداقل سفارش : 50 آیوتا
حداکثر سفارش : 5,000 آیوتا

سفارش دهید

موجودی : 50,000 آیوتا