۳۰ دی رای گیری درباره افزودن سرویس خرید و فروش یک ارز جدید

همانطوریکه میدانید هم اکنون سرویسهای خرید و فروش بیت کوین، لایت کوین، ایتریوم و ریپل در سایت DorPay.com ارائه میشود.بنظر شما در گام بعدی، سرویس خرید و فروش کدامیک از ارزهای زیر را به سایت DorPay.com ... بیشتر »

۱۴ دی سرویس خرید ریپل راه اندازی گردید

بخش خرید ریپل در سایت DorPay.com راه اندازی گردید. از این پس شما میتوانید با کارتهای عضو شتاب علاوه بر بیت کوین، ایتریوم و لایت کوین، نسبت به تهیه ریپل موردنیاز اقدام نمایید.