۹ دی سرویس خرید لایت کوین راه اندازی گردید

بخش خرید لایت کوین در سایت DorPay.com راه اندازی گردید. از این پس شما میتوانید با کارتهای عضو شتاب علاوه بر بیت کوین و ایتریوم، نسبت به تهیه لایت کوین موردنیاز اقدام نمایید.