۱ آبان سرویس خرید ایتریوم راه اندازی گردید

بخش خرید ایتریوم در سایت DorPay.com راه اندازی گردید. از این پس شما میتوانید با کارتهای عضو شتاب علاوه بر بیت کوین، نسبت به تهیه ایتریوم موردنیاز اقدام نمایید.


۲۸ مهر سرویس خرید بیت کوین راه اندازی گردید

بخش خرید بیت کوین در سایت DorPay.com راه اندازی گردید. از این پس شما میتوانید با کارتهای عضو شتاب نسبت به تهیه بیت کوین موردنیاز اقدام نمایید.