۷ مهر نسخه فارسی وبمانی

با پیگیریهای سایت DorPay.ir نماینده رسمی وبمانی در ایران و موافقت شرکت وبمانی، از امروز پروژه فارسی سازی سایت وبمانی کلید خورد. در این پروژه، کلیه مراحل ترجمه متون و کنترل و نظارت بر پیاده سازی بخش ... بیشتر »