صدور پاسپورت وبمانی


برای اخذ پرسنال پاسپورت وبمانی و اینیشیال پاسپورت وبمانی میبایست یک ملاقات حضوری با نماینده وبمانی در ایران داشته باشید و مکان آن نیز در تهران (نیاوران) خواهد بود.
مهم:
درصورتیکه به هر دلیل امکان ملاقات حضوری را ندارید، از قسمت صدور غیرحضوری پاسپورت وبمانی اقدام نمایید.


پرسنال پاسپورت وبمانی
WebMoney

Personal Passport

Personal WM-Passport
اینیشیال پاسپورت وبمانی
WebMoney

Initial Passport

Initial WM-Passport